Hồng Hạc Media

Hồng Hạc Media

O

Nhiệm vụ

Mission

Từ chiến lược, tạo nội dung đến thực thi, chúng tôi xử lý hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội của bạn để truyền cảm hứng cho khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

 

From strategy to asset creation to execution, we handle your social media marketing to inspire your customers and increase your sales.

Chúng ta làm gì

What we do

Strategy | Chiến lược

We analyse your market and your business needs, and develop a strategy to target that market and achieve your goals.

Chúng tôi phân tích thị trường và nhu cầu kinh doanh của bạn, đồng thời phát triển chiến lược nhắm mục tiêu vào thị trường đó và đạt được mục tiêu của bạn.

Asset Creation | Tạo Hình Ảnh

We take photographs, shoot video, and create beautifully designed graphics, all for use on your website or social media profiles.

Chúng tôi chụp ảnh, quay video và tạo đồ họa được thiết kế đẹp mắt, tất cả để sử dụng trên trang web hoặc hồ sơ truyền thông xã hội của bạn.

Copywriting | Viết quảng cáo

We write web copy, social media copy and blog articles, in both English and Vietnamese, designed to bring you more business.

Chúng tôi viết nội dung web, nội dung truyền thông xã hội và các bài viết trên blog bằng tiếng Anh và tiếng Việt để mang lại cho bạn nhiều công việc kinh doanh hơn.

Social media | Truyền thông xã hội

We manage your social media profiles in both English and Vietnamese, targeting both markets in their languages on their platforms, to inspire them to engage with your business.

Chúng tôi quản lý hồ sơ truyền thông xã hội của bạn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, nhắm mục tiêu đến cả hai thị trường bằng ngôn ngữ của họ trên nền tảng của họ, để truyền cảm hứng cho họ tương tác với doanh nghiệp của bạn.

Data analysis | Phân tích dữ liệu

We analyse feedback, web and social media interactions, conversions related to those reactions and other data sets, to know what’s working and what isn’t.

Chúng tôi phân tích phản hồi, tương tác trên web và mạng xã hội, các chuyển đổi liên quan đến những phản ứng đó và các tập dữ liệu khác để biết điều gì hiệu quả và điều gì không.

O

Khách Hàng

Customers

Nhà hàng, quán bar, quán cà phê, khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Restaurants, bars, cafes, hotels and resorts.

Đà Nẵng Hội An

Hình Ảnh

Photography

O

Đội

Team

Hồng Hạc Marketing là một nhóm gồm hai người – Hồ Ngọc Long và tình nguyện viên, Zoe Osborne. Cùng nhau, chúng tôi nói thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh, tạo ra video và hình ảnh ấn tượng, đồng thời có sự hiểu biết toàn diện về cả thị trường trong và ngoài nước tại Đà Nẵng và Hội An.

 

Hồng Hạc Marketing is a team of two – Hồ Ngọc Long and volunteer, Zoe Osborne. Together, we speak fluent Vietnamese and English, we create striking video and photographs, and we have a comprehensive understanding of both the local and foreign markets in Da Nang and Hoi An.

Longgym

Long

Long là người quay phim, chụp ảnh, viết quảng cáo. Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở resort, khách sạn, nhà hàng, bar. Anh ấy hiểu được tâm lý khách hàng, viết quảng cáo lưu loát và có thể nhắm đến khách hàng Việt Nam và nước ngoài một cách hiệu quả.

353017940_9728398327178129_4871197609461512412_n

Zoe

Zoe is an Australian storyteller with almost a decade of experience in social media strategy and copywriting, web-design, photography, and SEO-optimised content marketing. She writes in expressive, native English, and specialises in menu and venue photography.

O

Làm việc với chúng tôi

Work with us

Hãy liên hệ với chúng tôi và nói lên yêu cầu của bạn và chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp ban đầu kéo dài 20 phút để thảo luận chi tiết, kết quả mong muốn của bạn và mức giá của chúng tôi.

 

Contact us with your brief and we will arrange a 20 minute initial meeting to discuss the details, your desired results and our rates.

Contact Us | liên hệ

png-transparent-arrow-computer-icons-down-arrow-angle-black-desktop-wallpaper-thumbnail

O

Liên hệ

Contact

honghacmedia@proton.me

+84 (0) 787 500 480